A. palmatum Thunb. 1781

Arbor. Folia subaeque longa ac lata, membranacea, adulta glabra, 5- 7- 11-loba vel -fida vel

-partita, basi truncata, rotundata vel aperte cordata, lobi cuspidati, argute serrati vel inciso-

serrati vel pinnatifidi. Corymbi glaberrimi, suberecti ; flores minuti, purpurei ; antherae laeves ;

stylus elongatu ; stigmata brevia. Fructus parvi glabri alae angulo obtuso divergentes,

1- 2 em longae. ; Species valde polymorpha !

Var. a/ thunbergii Pax Folia 5- 11-loba, rarius -fida, lobi basin folii versus valde

decrescentes, inciso-serrati vel biserrati.

Subvar. 1. eupalmatum Folia minora, 5-Ioba vel sub-7-loba, Iobi angusti,

grosse biserrati.

Subvar. 2. subseptemlobum Folia majora, 7-loba, 5-Ioba vel 9-loba intermixta,

Iobi ipsi medio latissimi, apicem et basin versus attenuati, saepissime margine tenuiter

biserrati, rarius inciso-serrati.

Var. b/ dissectum (Thunb.) K. Koch Folia 5- 7- 9-, rarius 11- secta, lobi anguste

lanceolati, pinnatifidi, inciso-serrati.

Var.c/. linearilobum Sieb. et Zucc.. Folia usque ad basin partita,

laciniae 5-7-9, lineares, caudato-acuminati, tenuissimo serrati.

Var. d/ sessilifolium (Sieb. et Zucc.) Maxim. Folia fere sessilia, lamina usque ad basin

partita.