Acer nipponicum Hara 1938

Arbor. Folia petiolo brevi pollicari suffulta, subcoriacea (?), ambitu reniformia vel ovata, basi

cordata, usque ad medium 3-loba, hinc inde lobulis 2 valde diminutis sub- 5-loba, Iobi late

triangulares, acuti, duplicato- et argute serrati. Spica densa, longa, pilis rufis crispula, foliis

coaetanea ; pedicelli brevissimi, flores aequantes ; calyces semi-5-fidi. Fructus ignoti.